Opleidingspraktijk

Opleidingspraktijk

Onze praktijk is verbonden aan het LUMC voor het opleiden van nieuwe huisartsen. De huisarts in opleiding is een afgestudeerd arts en is bevoegd om zelfstandig medische problemen te beoordelen en te behandelen. De huisarts in opleiding blijft gedurende een jaar in de praktijk en heeft eigen spreekuren en legt visites af. Wanneer u belt voor een afspraak kan de assistente u dan ook een afspraak aanbieden op het spreekuur van de huisarts in opleiding. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit uiteraard aangeven. De huisarts in opleiding werkt onder supervisie van de huisartsopleider, dr. Moser. Na afloop van het spreekuur of bij onduidelijkheden vindt er altijd overleg plaats met de huisartsopleider.

Naast de huisarts in opleiding zijn er ook regelmatig doktersassistenten in opleiding werkzaam op de praktijk.

 

 

Our practice works with the LUMC to train new primary care phisicians. These trainees are physicians who are doing their postgraduate training to become primary care phisicians.  They are capable of evaluating and treating health problems independently. They stay at the practice for a year, and have their own visiting hours. When you call for an appointment the asisstant may offer you a consultation with the training physician. In case this is a problem you can indicate it. The training physician works under supervision of dr Moser. 

Often there are also assistants in training working at the practice.