Receptenlijn / Prescription line

U kunt 24 uur per dag het bandje voor nieuwe herhaalrecepten inspreken, dagelijks wordt het bandje afgeluisterd door de assistente en daarna worden de recepten nog voordat ze naar de apotheek gaan door de dokter geaccordeerd.

Spreek duidelijk in;

1. Uw naam en geboortedatum

2. Welk medicijn u nodig heeft

3. Hoeveel en hoe vaak u het medicijn gebruikt

4. Naar welke apotheek het herhaalrecept moet worden gestuurd

5. Of het bezorgd moet worden of niet

 

 

You can leave your request for repeat prescriptions 24 hours a day, the assistant checks the prescriptions daily, but before they can go to the pharmacy they will first be checked by the doctor.

Please say clearly;

1. Your name and date of birth

2. Which medication you need

3. How much and how often you take the medication

4. To which pharmacy the prescription has to be send

5. If the medecins need to be delivered

 

Het is niet langer mogelijk om recepten via e-mail of het online formulier te bestellen. Wij verwijzen u graag naar de mogelijkheden van mijngezondheid.net

It is no longer possible to request medicine via e-mail or the online form. We would like to inform you about the possibilites of  mijngezondheid.net