Waarneming / Substitution

Bij mijn afwezigheid tijdens de reguliere doordeweekse praktijkuren (8.00-17.00 uur) wegens vakantie, ziekte, nascholing e.d., is er een vaste groep huisartsen die waarneemt.

If I am not available due to holiday, sickness or schooling please listen to my answering machine and you will hear to whom you can turn.

Dr W. Dikker, Bankastraat 99

tel  070-3460380

 

Tijdens de avond en nacht (17.00-08.00 uur) van alle doordeweekse dagen kunt u, als het een spoedeisend geval betreft en niet tot de volgende dag kan wachten, de Doktersnachtdienst (SMASH) bellen op 070-3469669. Hetzelfde geldt voor feest- en weekenddagen, maar dan gedurende de gehele dag.

For emergencies on out of office hours, please call 070-3469669.

 

Bij spoedgevallen overdag tussen 8.00 en 17.00 hr kunt U de spoedlijn bellen tel; 070-4167070 (keuzenummer 1)

Emergencies between 8 am and 5 pm please call 070-4167070 (number 1 in the menu)